13 januari nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagmiddag 13 januari hield de vereniging de nieuwjaarsreceptie voor leden en donateurs. De leden gekleed in de diverse drachten en de donateurs wensten het bestuur alle goeds voor het nieuwe jaar. Om half vijf was er een korte nieuwjaarstoespraak door de voorzitter. Nadat iedereen voorzien was van een drankje konden we op het nieuwe jaar toosten. Er was volop gelegenheid om bij te praten. Tenslotte kregen we een kopje soep en een broodje aangeboden. We kunnen terugzien op een gezellig samenzijn.