26 mei dansgroep Enkhuizen

Zaterdagochtend vroeg vertrokken de leden van de dansgroep naar Enkhuizen. Na een korte stop voor een kopje koffie/thee waren we om elf uur in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, waar het tweedaags klederdrachtfestival plaats vond. We werden ontvangen in een grote tent, hier waren al diverse groepen aanwezig, onder andere uit Urk, Wieringen, Nunspeet, Volendam en Marken. De kleding werd gecontroleerd, de mutsen rechtgezet en we kregen koffie/thee met een Enkhuizer koek of stroopwafel.  Om half een stelden we ons op voor de optocht, we waren de laatste groep in de rij vanwege de Z van Zeeland.  Het was een prachtig gezicht één lange stoet van diverse klederdrachten door de nauwe straatjes van het buitenmuseum. De dansgroep trad drie keer op,  op twee verschillende locaties. We hadden tevens een kraam op de ambachtelijke foodmarkt waar we demonstraties babbelaarbakken gaven en er was verkoop van babbelaars en bolussen. Om vijf uur vertrokken we weer richting Zeeland. Ondanks het warme weer kunnen we terugkijken op een geslaagde dag.

 

25 mei Jaarvergadering

Op vrijdagavond 25 mei vond de  jaarvergadering plaats.   De voorzitter opende om half zeven de vergadering. De notulen van de jaarvergadering van mei 2017 werden vastgesteld. Het jaarverslag 2017 van de penningmeester is door de kascommissie bekeken en goedgekeurd. De penningmeester gaf een toelichting op de jaarrekening. Hierna volgden enkele bestuursmededelingen, waaronder een toelichting op de nieuwe privacywet. Johan stopt als dirigent van het koor, we bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. De secretaris overhandigde een bloemetje.  Het jaarverslag werd voorgelezen door de secretaris. Tenslotte gaf de boeker een toelichting op de komende activiteiten.  De jaarvergadering werd om half acht afgesloten met het staand zingen van het Zeeuws Volkslied.

Hierna waren de donateurs welkom en met de aanwezige leden hebben we genoten van de boeremaaltijd. De slager had erg zijn best gedaan, we kunnen terugzien op een geslaagde avond.