26 april lintje

Op vrijdag 26 april 2019 kreeg ons lid mw E. van der Heijden-van der Werff een lintje: lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving dit lintje onder andere wegens bestuurslidmaatschap van De Zeeuwse Streekdrachten, ze is tevens vraagbaak voor de Zeeuwse dracht. Namens Ons Boeregoed van harte gefeliciteerd.

 

13 april presentatie en dansen

Zaterdag 13 april mochten we een groep verwelkomen in ons clubgebouw: de volksdansvereniging Talima uit Sliedrecht. Ze vierden hun 30-jarig bestaan met een dagje Zeeland. We ontvingen de leden van de groep, ongeveer 20 dames en 1 heer, om tien uur met koffie, thee en een echte Zeeuwse bolus. Na een tweede kopje met een echte Zeeuwse babbelaar kregen ze uitleg over de verschillende klederdrachten. Maar de leden van de volksdansgroep waren natuurlijk vooral gekomen voor het volksdansen. Onze dansgroep liet enkele dansen zien, waarna de leden van de volksdansvereniging aansloten om samen een dansje te doen.  Hierna mochten wij genieten van een dansoptreden van de groep uit Sliedrecht. De leden van de volksdansgroep kregen nog een glaasje fris aangeboden, waarna ze om twaalf uur door ons werden uitgezwaaid. We kunnen terugzien op een goed optreden en een gezellige zaterdagochtend.