10 mei Jaarvergadering

Op vrijdagavond 10 mei vond de  jaarvergadering plaats. De voorzitter opent om acht uur de vergadering. De notulen van de jaarvergadering van mei 2018 worden vastgesteld. Het jaarverslag 2018 van de penningmeester is door de kascommissie bekeken en goedgekeurd. De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. Hierna volgen enkele bestuursmededelingen. Het jaarverslag word voorgelezen door de secretaris. We nemen afscheid van een bestuurslid, hij krijgt een bloemetje en een attentie overhandigd. Tenslotte geeft de boeker een toelichting op de komende activiteiten.  De jaarvergadering wordt om kwart voor negen afgesloten met het staand zingen van het Zeeuws Volkslied.

Na een korte pauze krijgen we een mooie fotoserie met toelichting van de samensteller en auteur van de twee boeken:  boerderijen met hun bewoners in Oost-Zuid-Beveland. Het derde deel in de serie komt dit jaar uit.