14 januari 2023 nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagmiddag 14 januari hield de vereniging de nieuwjaarsreceptie voor leden en donateurs. De leden gekleed in de diverse drachten en de donateurs wensten het bestuur alle goeds voor het nieuwe jaar. Om half vier was er een korte nieuwjaarstoespraak door de voorzitter. Nadat iedereen voorzien was van een drankje konden we op het nieuwe jaar toosten. Er was volop gelegenheid om bij te praten. Tenslotte kregen we een kopje soep en een broodje aangeboden. We kunnen terugzien op een gezellig samenzijn.

6 januari 2023 Presentatie Hof Cruninghe

De  presentatiegroep was uitgenodigd voor een klederdrachtpresentatie op vrijdagmiddag 6 januari 2023 in Hof Cruninghe te Kruiningen. Om 13.45 uur worden we ontvangen met een kopje koffie of thee. Om 14 uur heet de presentator alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft uitleg over alle drachten van Zeeland, elk eiland heeft een eigen klederdracht. Dat zie je voornamelijk aan de vrouwendracht, maar ook bij de mannen zie je verschil. Je ziet ook verschillen in daagse en zondagse dracht. Tevens waren twee dames van Tholen aanwezig, de een in de rouwdracht en de ander in de trouwdracht. Er was een grote opkomst van leden met veel verschillende drachten. We kunnen terugzien op een leuke presentatie.