2 juni Terneuzen

Zaterdag 2 juni was er een Zeeuwse dag in het winkelcentrum De Schuttershof in Terneuzen. De dansgroep en het koor traden om beurten op. Tussendoor werd er  uitleg gegeven over de verschillende drachten. Het koor sloot zijn optreden af met het Zeeuws-Vlaams volkslied en een toegift.

 

26 en 27 mei Dordt in stoom

Op 26 en 27 mei vond het tweejaarlijks evenement plaats:  “Dordt in stoom”.

Op beide dagen stonden we met een kraam op het evenement. Er werden demonstraties babbelaar bakken gegeven, we verkochten babbelaars en babbelaarlollies en ook werden er zelfgemaakte creaspullen verkocht.

Op beide dagen was ook t waskot aanwezig. We lieten zien hoe in vroeger tijden de was werd gedaan. Er was veel belangstelling voor ons optreden.

26 mei dansgroep Enkhuizen

Zaterdagochtend vroeg vertrokken de leden van de dansgroep naar Enkhuizen. Na een korte stop voor een kopje koffie/thee waren we om elf uur in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, waar het tweedaags klederdrachtfestival plaats vond. We werden ontvangen in een grote tent, hier waren al diverse groepen aanwezig, onder andere uit Urk, Wieringen, Nunspeet, Volendam en Marken. De kleding werd gecontroleerd, de mutsen rechtgezet en we kregen koffie/thee met een Enkhuizer koek of stroopwafel.  Om half een stelden we ons op voor de optocht, we waren de laatste groep in de rij vanwege de Z van Zeeland.  Het was een prachtig gezicht één lange stoet van diverse klederdrachten door de nauwe straatjes van het buitenmuseum. De dansgroep trad drie keer op,  op twee verschillende locaties. We hadden tevens een kraam op de ambachtelijke foodmarkt waar we demonstraties babbelaarbakken gaven en er was verkoop van babbelaars en bolussen. Om vijf uur vertrokken we weer richting Zeeland. Ondanks het warme weer kunnen we terugkijken op een geslaagde dag.

 

25 mei Jaarvergadering

Op vrijdagavond 25 mei vond de  jaarvergadering plaats.   De voorzitter opende om half zeven de vergadering. De notulen van de jaarvergadering van mei 2017 werden vastgesteld. Het jaarverslag 2017 van de penningmeester is door de kascommissie bekeken en goedgekeurd. De penningmeester gaf een toelichting op de jaarrekening. Hierna volgden enkele bestuursmededelingen, waaronder een toelichting op de nieuwe privacywet. Johan stopt als dirigent van het koor, we bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. De secretaris overhandigde een bloemetje.  Het jaarverslag werd voorgelezen door de secretaris. Tenslotte gaf de boeker een toelichting op de komende activiteiten.  De jaarvergadering werd om half acht afgesloten met het staand zingen van het Zeeuws Volkslied.

Hierna waren de donateurs welkom en met de aanwezige leden hebben we genoten van de boeremaaltijd. De slager had erg zijn best gedaan, we kunnen terugzien op een geslaagde avond.

 

 

20 april Verslag Oranjeconcert

Vrijdag 20 april organiseerde Ons Boeregoed een oranjeconcert in de Johanneskerk te Kruiningen. Medewerking werd verleend door het koor van Ons Boeregoed, het Thools mannenensemble, er werd een orgelimprovisatie gegeven en er waren enkele muzikanten met klarinet en dwarsfluit. Er was gelegenheid tot samenzang. Enthousiast werd het lied Merck toch hoe sterck meegezongen. We kunnen terugzien op een mooi concert.

 

17 maart eigen productie Kapelle

Op zaterdag 17 maart vond weer de jaarlijkse eigen productie plaats in de Vroone te Kapelle. Om 19.30 uur werden de aanwezigen welkom geheten door Sjaak Jansen, de voorzitter van onze vereniging. Daarna gaf Gerard Bal een presentatie van de verschillende soorten klederdracht op Zuid-Beveland. De aanwezigen zagen de diverse drachten voorbijkomen: van daagse dracht, melkmeisje, landdracht, middagdracht, rouwdracht tot en met kleding uit 1850, de oude Zuid-Bevelandse dracht. Na de presentatie speelde de toneelgroep voor een volle zaal het toneelstuk: Een uus voe allêênstaenden!  We kunnen terugzien op een geslaagde avond.