17 maart eigen productie Kapelle

Op zaterdag 17 maart vond weer de jaarlijkse eigen productie plaats in de Vroone te Kapelle. Om 19.30 uur werden de aanwezigen welkom geheten door Sjaak Jansen, de voorzitter van onze vereniging. Daarna gaf Gerard Bal een presentatie van de verschillende soorten klederdracht op Zuid-Beveland. De aanwezigen zagen de diverse drachten voorbijkomen: van daagse dracht, melkmeisje, landdracht, middagdracht, rouwdracht tot en met kleding uit 1850, de oude Zuid-Bevelandse dracht. Na de presentatie speelde de toneelgroep voor een volle zaal het toneelstuk: Een uus voe allêênstaenden!  We kunnen terugzien op een geslaagde avond.

2 februari 2018 Foto-filmavond

Vrijdagavond 2 februari was er een avond die in het teken stond van de herdenking van de Watersnoodramp van 1953, dit jaar 65 jaar geleden. De avond was voorbereid door de geschiedenis/dialectengroep.

Er werden enkele filmpjes vertoond, de beelden waren opgenomen in en rond Kruiningen.  Tevens konden we foto’s bekijken, de foto’s waren genomen in het dorp en in de omliggende polder van Kruiningen,  van begin februari 1953 tot en met ongeveer 1954.

De aanwezigen herkenden huizen, straten, boerderijen en er werden namen genoemd van mensen die op de foto’s stonden.

Er was veel belangstelling voor deze goed verzorgde avond, met dank aan de geschiedenis/dialectengroep en de sooscommissie.

 

 

 

5 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 5 januari hield de vereniging de nieuwjaarsreceptie voor leden en donateurs. De leden, voor deze gelegenheid gekleed in de diverse drachten,  en de donateurs wensten het bestuur alle goeds voor het nieuwe jaar, waarna men elkaar de hand schudde.  Nadat de voorzitter zijn nieuwjaarstoespraak had gehouden, hebben we genoten van een heerlijk buffet. Er werd een fotoserie vertoond met foto’s van activiteiten van de vereniging in 2017. We kunnen terugzien op een gezellige avond en we hopen op een goed “boeregoedjaar”.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 november Jeugdgroep

Toondagkoeien versieren én ook wikkels maken voor de Koenkelpotten

Wat was het weer een feest op woensdagmiddag 15 november 2017, want Toondagkoeien versieren vinden de kinderen allemaal ontzettend leuk. Een heerlijke koe van speculaas, een bak met snoepjes en lekkers om de koeien zo mooi mogelijk te maken. En het resultaat mocht er zijn.


Er waren 19 kinderen, dus een grote groep. En toen de koeien versierd waren, hebben we de wikkels voor de koenkelpotten gemaakt. Helemaal in het Zeeuws. Een plaatje van Merien of Leuntje erop en Zeeuwse stickers. Er werd geknipt, geplakt, gekleurd en toen alles klaar was, zijn de kinderen met z’n allen op de foto gezet met de gemaakte wikkel.

 

Na nog een spelletje (zakdoekje leggen) zijn  alle kinderen met hun versierde Toondagkoe naar huis gegaan. Het was weer een hele leuke en gezellige middag met veel blije kindergezichtjes.

Koenkelen 2017

Op vrijdagmiddag 29 december gaan we met de jeugd Koenkelen in het dorp. De kinderen op een huifkar met tractor. We gaan naar Hof Cruininghe, de Emté, de Muziektent en ’t Hoekje. Een aantal leden van Muziekvereniging EMM uit Kruiningen, zullen de kinderen begeleiden. We hopen op veel belangstelling. In de maand december zullen we via raambiljetten en het Advertentieblad nadere informatie geven over de tijden waar en wanneer we optreden.