11 juli waskot Veere

Tijdens de zomermaanden is er elke dinsdag in Veere een historische markt met oude ambachten, klederdracht, schapen scheren en verkoop van streekproducten, Het waskot van onze vereniging was uitgenodigd om op dinsdag 11 juli aan het publiek te laten zien hoe in vroeger tijden de was werd gedaan. Ze hadden veel bekijks.

6 juli dansen en babbelaars Driewegen

Op donderdag 6 juli verzorgden de dans- en de babbelaargroep een optreden voor de School ‘t Opstapje in Driewegen. De dorpsomroeper kondigde de Zeeuwse markt aan. Daarna werd het Zeeuws Volkslied gezongen.

Er werden babbelaarlollies gemaakt. De kinderen kregen op vertoon van hun opdrachtenkaart een lolly.

De dansgroep liet een aantal folkloristische dansen zien, de dansen werden aangekondigd door de dorpsomroeper. De optredens waren buiten op het schoolplein tussen de strobalen, het bleef gelukkig droog. Tenslotte werden nog enkele kinderdansen, waaronder de Zevensprong, gedanst samen met de kinderen en de leerkrachten. Wederom een geslaagd optreden.

1 juli Dansgroep Domburg

Op zaterdag 1 juli trad de dansgroep op in Domburg. We waren ’s morgens al aangekondigd door de Omroeper:

 

Het eerste optreden was om 12 uur, waarna er nog drie optredens volgden. We dansten onder andere: Ons bin de Zeeuwen, de Kruispolka en Daar bij die Molen. Op de markt waren veel belangstellenden, de meesten toeristen die genoten van de klederdracht en van ons optreden. Tevens was er een boerenmarkt. demonstraties van oude ambachten en ringrijden. Kortom een gezellig middagje Domburg.

 

 

 

28 mei Enkhuizen dansen

In het weekend van 27/28 mei vond het Klederdrachtfestival plaats in het Zuiderzeemuseum. Met 16 leden gingen we richting Enkhuizen. Na een korte koffiestop arriveerden we ruim op tijd voor de optocht.

Ons eerste optreden was op de muziektent.

De tweede keer traden we op in de kapel.

Aan het eind van de middag dansten we met z’n allen de Valeta.

26 mei Nunspeet dansen

’s Morgens om 7 uur vertrokken we met elf leden van de dansgroep naar Nunspeet. Na een koffiestop in Meerkerk waren we  tegen tien uur  in Nunspeet waar we meeliepen in de optocht met alle deelnemende folkloristische groepen. Om 10.30 uur werd de 25ste Eibertjesdag geopend door de burgemeester en natuurlijk was Eibertje zelf aanwezig. De dansgroep trad vier keer op in een warm  Nunspeet met heel veel bezoekers. Tussen deze dansoptredens in, was er tijd voor een kopje koffie, lunch, een terrasje, bekijken van optredens van andere groepen, er waren oude ambachten en een groots opgezette braderie. Na de afsluiting en ontvangst in het gemeentehuis reden we om 17 uur weer richting huis. Na onderweg op een terras gegeten te hebben, waren we tussen 21 en 22 u thuis.

 

12 mei Jaarvergadering en boerenmaaltijd

Op vrijdag 12 mei vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Op de agenda stond o.a. het voorstellen van nieuwe leden/drachten, het vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 2016, het financieel jaarverslag, de komende activiteiten en het jaarverslag over 2016. Na de  rondvraag werd de vergadering afgesloten met het zingen van het Zeeuws Volkslied.

Na de jaarvergadering konden leden en donateurs zich tegoed doen aan de boerenmaaltijd.

 

 

 

8 mei Presentatie boek Van de goudsmid

Ons Boeregoed kreeg een uitnodiging om de presentatie bij te wonen van de heruitgave van het boek: “Van de goudsmid”. De boekpresentatie vond plaats in het auditorium van het Historisch Museum de Bevelanden te Goes. Twee leden van het bestuur waren aanwezig.  Piet Minderhoud gaf een korte lezing/presentatie over de heruitgave van het boek Zeeuwse streeksieraden, waarna we de vitrines konden bewonderen met de uitgestalde sieraden.