16 oktober jaarvergadering

Vrijdag 16 oktober om 20 uur was er een (beknopte) algemene ledenvergadering. De voorzitter heet iedereen welkom, er zijn acht leden aanwezig. De voorzitter geeft aan dat de afgelopen periode anders dan anders was, er waren geen oefenavonden, geen bijeenkomsten, geen optredens. De notulen van de vorige ledenvergadering dd 10 mei 2019 worden vastgesteld. Bij de ingekomen post zit een mooie kaart met de mededeling dat binnenkort het boek uitkomt: ‘Goed Gemutst’ het derde deel in de serie van  De Zeeuwse streekdrachten  (Liza van der Heijden en Suzan Bakx). Het afgelopen jaar zijn twee leden overleden, die we herdenken. Daarna is het de beurt aan de penningmeester. Hij geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2019. Er zijn geen vragen. Er wordt nog gezocht naar een reserve-lid voor de kascontrole commissie. De secretaris leest het jaarverslag 2019 voor. Bij de bestuursverkiezing is een lid aftredend en herkiesbaar. Het bestuur heeft tevens een nieuw bestuurslid bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Na de rondvraag sluit de voorzitter om 20.45 uur de vergadering, dit keer wordt het Zeeuws Volkslied niet gezongen.

5 september 30-jarig lustrum gaat niet door

Dit jaar had voor Ons Boeregoed een zeer speciaal jaar moeten worden waarin we ons 30-jarige lustrum groots wilden vieren met een feest op 5 september a.s. in Kruiningen. Met vele mensen zijn we al druk met de voorbereidingen bezig geweest voor deze dag

Het bestuur heeft echter besloten om dit feest door de Corona-crisis in zijn geheel niet door te laten gaan

Ondanks de positievere berichtgeving vanuit het RIVM, vinden wij het niet verantwoord om de organisatie van deze groot opgezette dag verder voort te zetten

Daarbij komt ook de Streekdrachtendag te vervallen, daar de opgelegde maatregelen voor zoveel genodigden/bezoekers eenvoudigweg niet uitvoerbaar zijn

7 maart receptie 30-jarig bestaan

Zaterdag 7 maart 2020 is het zover, Ons Boeregoed bestaat dertig jaar. Het bestuur van de vereniging heeft een receptie georganiseerd voor haar leden, voor donateurs en genodigden. Als om drie uur het clubhuis open gaat, stroomt de zaal al snel vol met leden in de diverse drachten. Na een kopje koffie/thee met een gebakje heet de voorzitter ons welkom en houdt een korte toespraak. Na het openingswoord toasten we op het heuglijke feit. Het koor van onze vereniging gaf enkele liederen ten gehore, het koor staat onder de bezielende leiding van Marleen Dalebout. Daarna was het tijd voor het fotomoment, het weer zat mee het was een droge middag.  Bij de deur van de toren van de Johanneskerk heeft Richard de Koster een mooie groepsfoto gemaakt. Ook de fotograaf van de Provinciale Zeeuwse Courant maakte dankbaar gebruik van dit moment om plaatjes te schieten. De burgemeester van de gemeente Reimerswaal José van Egmond had ook gehoor gegeven aan de uitnodiging en zij is samen met het bestuur van Ons Boeregoed op de foto gezet.  Na het fotomoment kreeg iedereen nog een drankje en om half vijf arriveerden de donateurs en genodigden.  Ondertussen is het bestuur geïnterviewd door de PZC verslaggever, het stukje en de foto heeft in de krant gestaan. Tegen vijf uur hebben we genoten van het optreden van Tanne en Meriette, die voor ons een prachtig optreden hebben verzorgd over een bezoek aan de Huishoudbeurs Ook enkele leden werden nog op de hak genomen. Er werd gelachen om de grappen van Tanne en Meriette. Na het optreden hebben we het clublied geïntroduceerd voor dit jubileumjaar. Nadat we dit gezongen hadden, werden we verrast met lekkere soep en diverse broodjes en is de avond met een gezellig samenzijn verlopen.  We kunnen terugzien op een prachtige receptie en gaan vol goede moed op naar vijf september waarin we ons dertigjarig bestaan vieren met een prachtige klederdrachtendag, braderie en oude Zeeuwse gebruiken.

 

 

 

3 januari Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdagavond 3 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats.  Om zes uur ging de zaal open waarna de voorzitter om half zeven zijn nieuwjaarstoespraak hield.  In de toespraak was er een terugblik op het jaar 2019 en werd er vooruit gekeken naar het jaar 2020. Het jaar waarin we ons dertigjarig jubileum hopen te vieren middels een receptie op zaterdag 7 maart en een klederdrachtendag op zaterdag 5 september. Na de toespraak konden we genieten van een heerlijk buffet. Tevens werd er een fotoserie vertoond met foto’s  over de vijf lustrumfeesten: 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015.   We kunnen terugkijken op een mooie avond waarin veel leden zich de moeite hadden genomen om in  klederdracht te verschijnen. Het bestuur hoopt op een mooi jubileumjaar.

 

 

 

 

8 oktober optreden in Arnemuiden

Op dinsdag 8 oktober was er een Zeeuwse middag in de verzorgingsinstelling SVRZ Clasinastraat te Arnemuiden. In de huiskamer zaten de bewoners al gereed,  ook kwamen  er mensen van de dagbesteding. Gerard heette iedereen welkom. Hij begon met de presentatie van de Arnemuidse klederdracht. Speciaal voor deze middag had Janny een bewoner aangekleed in deze dracht. Suzan en Nellie gaven uitleg over hoe men vroeger de was deed. Men genoot van de demonstratie van het Waskot, heel herkenbaar. Vervolgens werd er uitleg gegeven over de Walcherse, de Thoolse en de Zuid-Bevelandse dracht.  In de keuken van de huiskamer werden er babbelaars gebakken.  Na afloop van de middag mochten Corrie en Elisabeth nog mee naar een bewoner die in haar kamer zat. Op het kastje stond een foto van haar moeder. Ze kwam uit Wolphaartsdijk en droeg de Zuid-Bevelandse protestantse dracht. We kunnen terugzien op een gezellige middag, een geslaagde demonstratie van onze vereniging.