2 september presentatie Kruiningen

Op zaterdag 2 september 2023 vond weer de jaarlijkse braderie in Kruiningen plaats. In het clubhuis van de vereniging was een foto expositie ingericht, hiervoor was goede belangstelling. Voor het clubhuis was een kraam, hier was te zien hoe de babbelaars gemaakt worden. Tevens was er verkoop van bakjes en potjes met babbelaars. In de loop van de dag waren er twee presentaties. 

Van deze presentatie is een filmpje gemaakt, dit kunt u hier zien

 

 

19 augustus Kamperland

 

Bovenstaande foto en artikel komt uit de PZC app van zaterdag 19 augustus j.l.

8 augustus 2023 Katwijk

In het kader van het Noordzeefestival vond in Katwijk het Nationaal Klederdracht Festival plaats. We vertrokken om half acht met de bus naar Katwijk, ook leden van de Axelse groep reden mee. In het Katwijks Museum werden we ontvangen met koffie/thee. Om elf uur liepen we in optocht naar het podium op het strand. Voor elke groep was tijd ingepland om een presentatie te geven. De groep Katwijk was als eerste aan de beurt, daarna Marken en aansluitend onze vereniging. De presentator liet aan de hand van de kaart van Zeeland de diverse drachten naar voren komen en vertelde in het kort enkele bijzonderheden. Om half drie was onze zustervereniging aan de beurt om te presenteren. We hadden nog volop gelegenheid om door de straten van Katwijk te flaneren, er werden foto’s van ons gemaakt en we spraken met geïnteresseerden over de klederdracht en over Zeeland. Aan het eind van de middag was het tijd om weer naar Zeeland te vertrekken. Het weer was prima, voor de muts waaide het wel erg hard en bij vertrek ging het regenen. Het was een geslaagde presentatie van onze vereniging. 

22 juli Diffelen

Familiepark De Vechtvallei in Diffelen hield zaterdag een dag volledig gericht op de meeste zuidwestelijke provincie van het land. Mosselen, ringsteken en Zeeuwse klederdracht. Leden van onze vereniging zijn vrijdag afgereisd richting Diffelen om daar op zaterdag een presentatie te geven van diverse Zeeuwse klederdrachten. Tevens werden er babbelaars bereid en bolussen verkocht.

In het dagblad

 • AD
 • staat een stukje over dit optreden.

  15 juli IJzendijke

  De presentatiegroep en het waskot zijn uitgenodigd voor de 50ste Folkloristische dag IJzendijke. Als we IJzendijke binnenlopen, horen we al de klanken van het Zeeuws-Vlaams volkslied. Het is een drukte van belang als we naar de markt gaan, we worden vaak op de foto gezet. Het ringrijden en het sjezenrijden is in volle gang. Tijdens hun middagpauze is het de beurt aan de presentatiegroep. Vanaf de muziektent hebben we een mooi overzicht. De presentator legt de verschillende drachten uit. Onze groep heeft versterking gekregen van twee leden van de Axelse groep en een lid van het Walchers Costuum. De  belangstellenden maken volop foto’s.  Om twee uur geeft het waskot een was demonstratie, belangstellende kinderen worden aan het werk gezet en dat vinden ze leuk!  Het was een geslaagd optreden ‘an d’n overkant’.

   

  26 mei 2023 jaarvergadering

  Op vrijdag 26 mei vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter heet iedereen welkom, er zijn ongeveer dertig leden aanwezig. Er is een bericht van verhindering van enkele leden. Eerst herdenken we staande de leden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Er zijn geen ingekomen stukken van belang. We zijn blij dat we een nieuw lid kunnen verwelkomen, ze komt naar voren en wordt voorgesteld, ze draagt de Zuid-Bevelandse Protestantse dracht. De notulen van de vorige ledenvergadering dd 2 juni 2022 en van de extra ledenvergadering dd 27 oktober 2022 worden doorgenomen, behalve 1 opmerking, worden de notulen bij deze vastgesteld. Het financieel overzicht 2022 is rondgedeeld, de penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Behoudens een wijziging op het uitgedeelde overzicht, zijn er geen verdere vragen of opmerkingen. De kascontrole heeft plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Er is 1 lid van de  kascontrolecommissie aftredend, er wordt een reserve lid gekozen. Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen. Daarna geeft de boeker een toelichting op de komende activiteiten, er is veel vraag naar presentaties. De boeker heeft lijsten gemaakt, waarop men zich kan inschrijven. Er zijn geen bestuursleden aftredend, het zou fijn zijn als het bestuur versterking krijgt met 1 (vrouwelijk) bestuurslid. Bij de rondvraag zijn nog enkele vragen/opmerkingen onder andere over mutsen opmaken, dansgroep met te weinig leden, samenwerking met andere klederdrachtverenigingen en een ledenreis. Rond de klok van halftien sluit de voorzitter de vergadering.

  19 maart 2023 33-jarig bestaan vereniging en toneel

  Op zaterdag 18  maart vierden we het 33-jarig bestaan van onze vereniging. Na het welkomstwoord van de voorzitter konden we genieten van het toneelstuk:  “Mag’t een bitje meer wézen??”.  

  Na de toneelvoorstelling werden we getrakteerd op frites met een snack. Het was een geslaagde middag/avond met dank aan de toneelgroep en het bestuur van Ons Boeregoed.

  14 januari 2023 nieuwjaarsreceptie

  Op zaterdagmiddag 14 januari hield de vereniging de nieuwjaarsreceptie voor leden en donateurs. De leden gekleed in de diverse drachten en de donateurs wensten het bestuur alle goeds voor het nieuwe jaar. Om half vier was er een korte nieuwjaarstoespraak door de voorzitter. Nadat iedereen voorzien was van een drankje konden we op het nieuwe jaar toosten. Er was volop gelegenheid om bij te praten. Tenslotte kregen we een kopje soep en een broodje aangeboden. We kunnen terugzien op een gezellig samenzijn.