25 mei 2024 Dordt in Stoom

Onze vereniging kreeg een uitnodiging om naar Dordt in Stoom te komen. Een tweejaarlijks evenement in Dordrecht, waarbij tientallen stoomschepen, stoommachines en stoomwerktuigen te bezichtigen zijn. Bij de haven wordt bedrijvigheid nagebootst bij het laden en lossen van schepen, vervoer met karren enz, een kade zoals je die nog tot de jaren 50 tegen kon komen. Leden van onze vereniging mochten in daagse dracht langs de kade figureren. Tevens was het waskot aanwezig die liet zien hoe men waste in vroeger tijden. De babbelaar bakkers van onze vereniging waren ook aanwezig en toonden hoe men vroeger babbelaars bakte. We konden rekenen op een goede belangstelling, ondanks het regenachtige weer.

15 mei 2024 Jaarvergadering

Op woensdag 15 mei vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter heet iedereen welkom, de zaal is goed gevuld. We herdenken staande de leden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Er is een bericht van verhindering van enkele leden. Er zijn geen ingekomen stukken van belang. We zijn blij dat we meerdere nieuwe leden kunnen verwelkomen, ze komen naar voren en worden voorgesteld. Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering dd 26 mei 2023 wordt doorgenomen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Het financieel overzicht 2023 is rondgedeeld, de penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Hierover zijn geen vragen. De kascontrole heeft plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Er is 1 lid van de  kascontrolecommissie aftredend, er wordt een reserve lid gekozen. Het voorstel vanuit het bestuur om de contributie vanaf 2025 te verhogen, wordt met algemene stemmen aangenomen. De secretaris leest het jaarverslag 2023 voor. Daarna noemt de voorzitter de komende aanvragen/activiteiten en geeft een toelichting. Alle leden van onze vereniging mogen meedoen met een presentatie, aanmelden kan bij de boeker. Volgens het rooster treden dit jaar enkele bestuursleden af, 1 bestuurslid is niet herkiesbaar. Als dank ontvangt ze een boeket bloemen en een cadeau. Het is fijn dat 1 lid zich aangemeld heeft voor het bestuur. Versterking van het bestuur met nog een (vrouwelijk) bestuurslid is zeer gewenst. Als laatste is er gelegenheid voor de rondvraag, waarvan enkele leden gebruik maken. Ter afsluiting van de vergadering zingen we staande het Zeeuws Volkslied. Rond de klok van halftien sluit de voorzitter de vergadering.

10 mei 2024 Nunspeet Eibertjesdag

Eibertjesdag in Nunspeet vond dit jaar voor de 30e keer plaats. Een dag vol klederdracht en folklore met oude ambachten, jaarmarkt en braderie. Eibertjesdag is altijd op de vrijdag na Hemelvaartsdag. De oorsprong van deze jaarmarkt ligt bij ‘Eibertje’. Zij leefde omstreeks 1850 in Vierhouten. Zij liep elke week naar Nunspeet om daar eieren te verkopen.

Twaalf leden van onze vereniging vertrokken ’s morgens vroeg richting Nunspeet. We reden samen met enkele leden van de Axelse vereniging. Bij aankomst werden we ontvangen met koffie/thee. In de Wheme waren reeds tientallen folkloristische groepen aanwezig uit heel Nederland.  Om tien uur sloten we ons aan voor de optocht waaraan alle folkloristische groepen deelnamen. Om half elf werd de dag geopend door de burgemeester van Nunspeet.  In de loop van de dag waren er doorlopend optredens van de klederdrachtverenigingen. Ook onze groep liet een presentatie zien op een podium op de markt. Om half vijf was er een gezamenlijke ontvangst in het gemeentehuis van Nunspeet. We kregen nog een boekje met foto’s van 30 jaar Eibertjesdag, met daarin twee foto’s van onze vereniging, 1 uit 2002 en 1 uit 2023. Rond vijf uur reden we weer richting Zeeland. Mede dankzij het goede weer en de prima organisatie in Nunspeet kunnen we terugzien op een geslaagde dag.

 

9 maart 2024 34-jarig bestaan vereniging

Op zaterdag 9 maart vierden we het 34-jarig bestaan van onze vereniging. We werden ontvangen met koffie/thee en een gebakje. Na het welkomstwoord van de voorzitter was er een accordeonist. Hij speelde bekende liederen en we zongen uit volle borst mee. Hierna was er een optreden van een bekende Zeeuwse conferencier en liedjeszanger Maikel Harte. We genoten volop van zijn optreden. Na dit optreden werden we getrakteerd op een chinees buffet. Het was een geslaagde middag/avond met dank aan het bestuur van Ons Boeregoed.

13 januari nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagmiddag 13 januari hield de vereniging de nieuwjaarsreceptie voor leden en donateurs. De leden gekleed in de diverse drachten en de donateurs wensten het bestuur alle goeds voor het nieuwe jaar. Om half vijf was er een korte nieuwjaarstoespraak door de voorzitter. Nadat iedereen voorzien was van een drankje konden we op het nieuwe jaar toosten. Er was volop gelegenheid om bij te praten. Tenslotte kregen we een kopje soep en een broodje aangeboden. We kunnen terugzien op een gezellig samenzijn.

 

8 januari Zeeuws Compliment

Vanmorgen werd het eerste Zeeuwse Compliment van 2024 ontvangen door de Stichting de Zeeuwse Streekdrachten.

Hierbij de

 • link
 • 23 september Urk klederdrachtendag

  Op zaterdag 23 september was het de Nationale Klederdrachtendag in Urk.  Onze vereniging was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We vertrokken om zeven uur met de bus richting Urk. Ook leden van de Axelse groep reden mee. Om tien uur waren we in Urk waar we ontvangen werden met koffie/thee en een koek. Inmiddels waren ook andere klederdrachtgroepen gearriveerd, in totaal ongeveer 200 mensen in klederdracht. Om half elf werd de dag geopend door de burgemeester van Urk. Hierna begonnen de presentaties op een podium. Iedere vereniging kreeg de tijd om uitleg te geven over hun dracht. Onze groep was ’s middags als laatste vereniging aan de beurt. We werden goed verzorgd, voor iedereen was er tussen de middag een lunch en een bakje kibbeling. Elke groep werd ook nog rondgereden met een toeristenbus, een gids vertelde wetenswaardigheden, het was erg interessant.  Om vier uur was er een optocht door de straten van Urk. Om kwart over vijf vertrok de bus weer richting Zeeland. We kijken terug op een leuke dag in Urk, ondanks dat er af en toe een buitje viel. 

  Op

  staat een stukje over de klederdrachtendag.

  De mediagroep Kampen heeft een filmpje gemaakt, dit is te zien op

  2 september presentatie Kruiningen

  Op zaterdag 2 september 2023 vond weer de jaarlijkse braderie in Kruiningen plaats. In het clubhuis van de vereniging was een foto expositie ingericht, hiervoor was goede belangstelling. Voor het clubhuis was een kraam, hier was te zien hoe de babbelaars gemaakt worden. Tevens was er verkoop van bakjes en potjes met babbelaars. In de loop van de dag waren er twee presentaties. 

  Van deze presentatie is een filmpje gemaakt, dit kunt u hier zien

   

   

  19 augustus Kamperland

   

  Bovenstaande foto en artikel komt uit de PZC app van zaterdag 19 augustus j.l.

  8 augustus 2023 Katwijk

  In het kader van het Noordzeefestival vond in Katwijk het Nationaal Klederdracht Festival plaats. We vertrokken om half acht met de bus naar Katwijk, ook leden van de Axelse groep reden mee. In het Katwijks Museum werden we ontvangen met koffie/thee. Om elf uur liepen we in optocht naar het podium op het strand. Voor elke groep was tijd ingepland om een presentatie te geven. De groep Katwijk was als eerste aan de beurt, daarna Marken en aansluitend onze vereniging. De presentator liet aan de hand van de kaart van Zeeland de diverse drachten naar voren komen en vertelde in het kort enkele bijzonderheden. Om half drie was onze zustervereniging aan de beurt om te presenteren. We hadden nog volop gelegenheid om door de straten van Katwijk te flaneren, er werden foto’s van ons gemaakt en we spraken met geïnteresseerden over de klederdracht en over Zeeland. Aan het eind van de middag was het tijd om weer naar Zeeland te vertrekken. Het weer was prima, voor de muts waaide het wel erg hard en bij vertrek ging het regenen. Het was een geslaagde presentatie van onze vereniging.