Geschiedenis- en dialectengroep

De geschiedenis- en dialectengroep bestaat uit ongeveer 25 mensen. Circa 6 keer per jaar komt de groep bij elkaar en buigt zich dan over vragenlijsten voor de ‘Vereeniging van Zeeuwsch Dialectenonderzoek’. Door het invullen van de vragenlijsten komen er altijd veel verhalen van vroeger naar boven.

Sprekers

Soms wordt er een spreker uitgenodigd die zich eveneens bezighoudt met het dialect of de geschiedenis van Zeeland.  Naast de bijeenkomsten brengt de groep enkele keren per jaar een bezoek aan een museum of iets dergelijks. Zo zijn er in het verleden bezoeken gebracht aan het Zeeuws Museum, het Watersnoodmuseum en het Zeeuws Archief.

Woordenlijsten

Door ‘Stichting de Zeeuwse Taele’ is de geschiedenis- en dialectengroep gevraagd de woordenlijsten in te vullen voor het supplement op het woordenboek der Zeeuwse dialecten. De groep heeft hier positief op gereageerd werd benoemd tot de officiële groep voor oostelijk Zuid-Beveland.

Bijeenkomsten en uitstapjes

De geschiedenis- en dialectengroep is een actieve groep binnen de vereniging. De sfeer is er uitstekend en de opkomst bij bijeenkomsten en uitstapjes is goed. De groep treedt niet echt naar buiten zoals bijvoorbeeld de dans- of toneelgroep. Wel publiceert ze verslagen in het clubblad van de vereniging genaamd ‘t Boerekrantje.’