Jeugdgroep

De jeugdgroep bestaat uit twee leden die enkele keren per jaar bij elkaar komen. Deze groep probeert jonge leden (kinderen of kleinkinderen van leden) in de leeftijd van 4 tot 12  jaar bij de vereniging te betrekken. Men wil ze motiveren zodat ze later als volwassene zelfstandig lid willen worden van de vereniging.
Jaarlijks worden er vier activiteiten georganiseerd, die aansluiten bij het doel van de vereniging, namelijk oude gebruiken in ere houden. De kinderen staan echter centraal.

Naast de ‘hoofdactiviteit’ wordt er in een ongedwongen sfeer vaak getekend, gekleurd en geknutseld naar hartenlust; vanzelfsprekend ontbreken een hapje een drankje niet. Vaste activiteiten van de jeugdgroep zijn het maken van de traditionele koenkelpotten, kort voor de jaarwisseling, en het versieren en zoeken van eieren in de tijd rond Pasen. Daarnaast zijn er twee andere activiteiten zoals het versieren van toondagkoeien en een middag met oude spelletjes. Al deze activiteiten zijn gratis toegankelijk voor de kinderen/kleinkinderen van leden.