Sooscommissie

De zes leden van deze commissie organiseren de eerste vrijdag van de maand -met uitzondering van de zomervakantie- een soos. Door het toevoegen van bijvoorbeeld een kennisquiz of een actualiteit, hebben deze avonden meer diepte en gezelligheid dan zomaar een praatavond. Ook wordt er, soms uitgebreid, soms minder uitgebreid, elke bijeenkomst aandacht geschonken aan de inwendige mens. De positieve ervaringen in het afgelopen jaar stimuleren de commissie om door te gaan met dit werk.