Vereniging

Ons Boeregoed is een vereniging tot instandhouding van het Zeeuws cultureel erfgoed. De vereniging is op 8 maart 1990 opgericht te Kruiningen en heeft als hoofddoel om de unieke klederdrachten van Zeeland voor het nageslacht te bewaren. Daarnaast probeert de vereniging oude Zeeuwse gebruiken in ere te houden of waar mogelijk in ere te herstellen. Ook tracht ze de Zeeuwse dialecten te bewaren. Daarom wordt er op alle bijeenkomsten Zeeuws dialect gesproken.

Activiteiten

Momenteel heeft de vereniging circa 190 leden. Omdat men vaak met het gehele gezin lid is, komt het totaal op circa 400 leden. Binnen de vereniging zijn er verschillende subgroepen gevormd waarvan de meeste in en buiten Zeeland, en een enkele keer buiten Nederland, optredens verzorgen. Naast de optredens, de repetities van de subgroepen en vergaderingen worden er binnen de vereniging diverse activiteiten georganiseerd voor en door leden. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse fietstocht, de maandelijkse soosavonden en de boerenmaaltijd. Sinds 1999 beschikt Ons Boeregoed over een eigen verenigingsgebouw, genaamd ‘t Zael’of, waarin de meeste activiteiten plaatsvinden.

Clubblad

‘t Boerekrantje, het clubblad van Ons Boeregoed verschijnt 4 maal per jaar. Kopij hiervoor wordt door de leden aangeleverd. Het doel van het blaadje is de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in en activiteiten van de vereniging. Ook worden er onderwerpen behandeld op het gebied van streekdracht, het dialect en de geschiedenis van Zeeland.