12 mei Jaarvergadering en boerenmaaltijd

Op vrijdag 12 mei vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Op de agenda stond o.a. het voorstellen van nieuwe leden/drachten, het vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 2016, het financieel jaarverslag, de komende activiteiten en het jaarverslag over 2016. Na de  rondvraag werd de vergadering afgesloten met het zingen van het Zeeuws Volkslied.

Na de jaarvergadering konden leden en donateurs zich tegoed doen aan de boerenmaaltijd.