25 mei Jaarvergadering

Op vrijdagavond 25 mei vond de  jaarvergadering plaats.   De voorzitter opende om half zeven de vergadering. De notulen van de jaarvergadering van mei 2017 werden vastgesteld. Het jaarverslag 2017 van de penningmeester is door de kascommissie bekeken en goedgekeurd. De penningmeester gaf een toelichting op de jaarrekening. Hierna volgden enkele bestuursmededelingen, waaronder een toelichting op de nieuwe privacywet. Johan stopt als dirigent van het koor, we bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. De secretaris overhandigde een bloemetje.  Het jaarverslag werd voorgelezen door de secretaris. Tenslotte gaf de boeker een toelichting op de komende activiteiten.  De jaarvergadering werd om half acht afgesloten met het staand zingen van het Zeeuws Volkslied.

Hierna waren de donateurs welkom en met de aanwezige leden hebben we genoten van de boeremaaltijd. De slager had erg zijn best gedaan, we kunnen terugzien op een geslaagde avond.