10 mei Jaarvergadering

Op vrijdagavond 10 mei vond de  jaarvergadering plaats. De voorzitter opende om acht uur de vergadering. De notulen van de jaarvergadering van mei 2018 werden vastgesteld. Het jaarverslag 2018 van de penningmeester is door de kascommissie bekeken en goedgekeurd. De penningmeester gaf een toelichting op de jaarrekening. Hierna volgden enkele bestuursmededelingen. Het jaarverslag werd voorgelezen door de secretaris. We namen afscheid van Rinie Vaane als bestuurslid, hij kreeg een bloemetje en een attentie overhandigd. Tenslotte gaf de boeker een toelichting op de komende activiteiten.  De jaarvergadering werd om kwart voor negen afgesloten met het staand zingen van het Zeeuws Volkslied.

Na een korte pauze kregen we een mooie fotoserie met toelichting van de heer Rinus Sinke over zijn twee boeken:  boerderijen met hun bewoners in Oost-Zuid-Beveland. Het derde deel in de serie komt dit jaar uit.